Upcoming Events

Thu 30

Weeding at Rautawhiri Park - enviro team

30 May 2024

Thu 30

Ngā Puawai

30 May 2024

Thu 30

Ngā Pōtiki

30 May 2024

Thu 30

Ngā Mātāmua

30 May 2024

Fri 31

ACCORD Day ( Teacher only day)

31 May 2024

Mon 3

King's Birthday

3 Jun 2024

Tue 4

Tū Maia Hui

4 Jun 2024

Thu 6

Rms 10,11 & 12 @ Tech

6 Jun 2024

Thu 6

Ngā Puawai

6 Jun 2024

Thu 6

Ngā Pōtiki

6 Jun 2024

Thu 6

Ngā Mātāmua

6 Jun 2024

Fri 7

Rms 14 & 15 @ Tech

7 Jun 2024

Mon 10

Tū Maia hui

10 Jun 2024

Thu 13

Rms 10,11 & 12 @ Tech

13 Jun 2024

Thu 13

Ngā Puawai

13 Jun 2024

Thu 13

Ngā Pōtiki

13 Jun 2024

Thu 13

Ngā Mātāmua

13 Jun 2024

Fri 14

Rms 14 & 15 @ Tech

14 Jun 2024

Mon 17

Nest Yr7&8 - Confident Kiwis

17 Jun 2024

Mon 17

Tū Maia hui

17 Jun 2024

Mon 17

Karaka Hui

17 Jun 2024

Thu 20

Ngā Puawai

20 Jun 2024

Thu 20

Ngā Pōtiki

20 Jun 2024

Thu 20

Ngā Mātāmua

20 Jun 2024

Fri 21

Rms 14 & 15 @ Tech

21 Jun 2024

Mon 24

Tū Maia hui

24 Jun 2024

Thu 27

Ngā Puawai

27 Jun 2024

Thu 27

Ngā Pōtiki

27 Jun 2024

Thu 27

Ngā Mātāmua

27 Jun 2024

Fri 28

Matariki Public Holiday

28 Jun 2024

Mon 1

Tū Maia hui

1 Jul 2024

Mon 1

Karaka Hui

1 Jul 2024

Thu 4

Ngā Puawai

4 Jul 2024

Thu 4

Ngā Pōtiki

4 Jul 2024

Thu 4

Ngā Mātāmua

4 Jul 2024

Fri 5

Last day of Term 2

5 Jul 2024

Fri 5

Arohia Ake Hui

5 Jul 2024

Thu 11

Ngā Puawai

11 Jul 2024

Thu 11

Ngā Pōtiki

11 Jul 2024

Thu 11

Ngā Mātāmua

11 Jul 2024

Thu 18

Ngā Puawai

18 Jul 2024

Thu 18

Ngā Pōtiki

18 Jul 2024

Thu 18

Ngā Mātāmua

18 Jul 2024

Mon 22

First day Term 3

22 Jul 2024

Mon 22

Tū Maia hui

22 Jul 2024

Mon 22

Whakatau

22 Jul 2024

Thu 25

Ngā Puawai

25 Jul 2024

Thu 25

Ngā Pōtiki

25 Jul 2024

Thu 25

Ngā Mātāmua

25 Jul 2024

Mon 29

Tū Maia hui

29 Jul 2024

Mon 29

Karaka Hui

29 Jul 2024

Thu 1

Ngā Puawai

1 Aug 2024

Thu 1

Ngā Pōtiki

1 Aug 2024

Thu 1

Ngā Mātāmua

1 Aug 2024

Mon 5

Tū Maia hui

5 Aug 2024

Thu 8

Ngā Puawai

8 Aug 2024

Thu 8

Ngā Pōtiki

8 Aug 2024

Thu 8

Ngā Mātāmua

8 Aug 2024

Mon 12

Kaipara Cross Country

12 Aug 2024

Mon 12

Tū Maia hui

12 Aug 2024

Mon 12

Karaka Hui

12 Aug 2024

Wed 14

Kaipara Cross Country Save Day

14 Aug 2024

Thu 15

Ngā Puawai

15 Aug 2024

Thu 15

Ngā Pōtiki

15 Aug 2024

Thu 15

Ngā Mātāmua

15 Aug 2024

Mon 19

Tū Maia hui

19 Aug 2024

Thu 22

NW Cross Country

22 Aug 2024

Thu 22

Ngā Puawai

22 Aug 2024

Thu 22

Ngā Pōtiki

22 Aug 2024

Thu 22

Ngā Mātāmua

22 Aug 2024

Mon 26

Tū Maia hui

26 Aug 2024

Mon 26

Karaka Hui

26 Aug 2024

Thu 29

Ngā Puawai

29 Aug 2024

Thu 29

Ngā Pōtiki

29 Aug 2024

Thu 29

Ngā Mātāmua

29 Aug 2024

Mon 2

Tū Maia hui

2 Sep 2024

Thu 5

Ngā Puawai

5 Sep 2024

Thu 5

Ngā Pōtiki

5 Sep 2024

Thu 5

Ngā Mātāmua

5 Sep 2024

Mon 9

Tū Maia hui

9 Sep 2024

Mon 9

Karaka Hui

9 Sep 2024

Thu 12

Ngā Puawai

12 Sep 2024

Thu 12

Ngā Pōtiki

12 Sep 2024

Thu 12

Ngā Mātāmua

12 Sep 2024

Mon 16

Tū Maia hui

16 Sep 2024

Thu 19

Ngā Puawai

19 Sep 2024

Thu 19

Ngā Pōtiki

19 Sep 2024

Thu 19

Ngā Mātāmua

19 Sep 2024

Mon 23

Tū Maia hui

23 Sep 2024

Mon 23

Karaka Hui

23 Sep 2024

Thu 26

Ngā Puawai

26 Sep 2024

Thu 26

Ngā Pōtiki

26 Sep 2024

Thu 26

Ngā Mātāmua

26 Sep 2024

Fri 27

Last day Term 3

27 Sep 2024

Fri 27

Arohia Ake Hui

27 Sep 2024

Mon 30

Tū Maia hui

30 Sep 2024

Thu 3

Ngā Puawai

3 Oct 2024

Thu 3

Ngā Pōtiki

3 Oct 2024

Thu 3

Ngā Mātāmua

3 Oct 2024

Mon 7

Tū Maia hui

7 Oct 2024

Mon 7

Karaka Hui

7 Oct 2024

Thu 10

Ngā Puawai

10 Oct 2024

Thu 10

Ngā Pōtiki

10 Oct 2024

Thu 10

Ngā Mātāmua

10 Oct 2024

Mon 14

First Day Term 4

14 Oct 2024

Mon 14

Tū Maia hui

14 Oct 2024

Mon 14

Whakatau

14 Oct 2024

Thu 17

Ngā Puawai

17 Oct 2024

Thu 17

Ngā Pōtiki

17 Oct 2024

Thu 17

Ngā Mātāmua

17 Oct 2024

Mon 21

Tū Maia hui

21 Oct 2024

Mon 21

Karaka Hui

21 Oct 2024

Thu 24

Ngā Puawai

24 Oct 2024

Thu 24

Ngā Pōtiki

24 Oct 2024

Thu 24

Ngā Mātāmua

24 Oct 2024

Mon 28

Labour Day holiday

28 Oct 2024

Mon 28

Tū Maia hui

28 Oct 2024

Thu 31

Ngā Puawai

31 Oct 2024

Thu 31

Ngā Pōtiki

31 Oct 2024

Thu 31

Ngā Mātāmua

31 Oct 2024

Mon 4

Tū Maia hui

4 Nov 2024

Mon 4

Karaka Hui

4 Nov 2024

Thu 7

Ngā Puawai

7 Nov 2024

Thu 7

Ngā Pōtiki

7 Nov 2024

Thu 7

Ngā Mātāmua

7 Nov 2024

Mon 11

Kaipara Athletics

11 Nov 2024

Mon 11

Tū Maia hui

11 Nov 2024

Tue 12

Kaipara Athletics Save Day

12 Nov 2024

Thu 14

Ngā Puawai

14 Nov 2024

Thu 14

Ngā Pōtiki

14 Nov 2024

Thu 14

Ngā Mātāmua

14 Nov 2024

Mon 18

Tū Maia hui

18 Nov 2024

Mon 18

Karaka Hui

18 Nov 2024

Tue 19

NW Athletics

19 Nov 2024

Thu 21

Ngā Puawai

21 Nov 2024

Thu 21

Ngā Pōtiki

21 Nov 2024

Thu 21

Ngā Mātāmua

21 Nov 2024

Mon 25

Tū Maia hui

25 Nov 2024

Thu 28

Ngā Puawai

28 Nov 2024

Thu 28

Ngā Pōtiki

28 Nov 2024

Thu 28

Ngā Mātāmua

28 Nov 2024

Mon 2

Tū Maia hui

2 Dec 2024

Mon 2

Karaka Hui

2 Dec 2024

Thu 5

Ngā Puawai

5 Dec 2024

Thu 5

Ngā Pōtiki

5 Dec 2024

Thu 5

Ngā Mātāmua

5 Dec 2024

Mon 9

Tū Maia hui

9 Dec 2024

Thu 12

Ngā Puawai

12 Dec 2024

Thu 12

Ngā Pōtiki

12 Dec 2024

Thu 12

Ngā Mātāmua

12 Dec 2024

Mon 16

Tū Maia hui

16 Dec 2024

Mon 16

Karaka Hui

16 Dec 2024

Tue 17

Last day of Term 4

17 Dec 2024

Thu 19

Ngā Puawai

19 Dec 2024

Thu 19

Ngā Pōtiki

19 Dec 2024

Thu 19

Ngā Mātāmua

19 Dec 2024

Mon 23

Tū Maia hui

23 Dec 2024

Thu 26

Ngā Puawai

26 Dec 2024

Thu 26

Ngā Pōtiki

26 Dec 2024

Thu 26

Ngā Mātāmua

26 Dec 2024

Mon 30

Tū Maia hui

30 Dec 2024

Mon 30

Karaka Hui

30 Dec 2024

Thu 2

Ngā Puawai

2 Jan 2025

Thu 2

Ngā Pōtiki

2 Jan 2025

Thu 2

Ngā Mātāmua

2 Jan 2025

Mon 6

Tū Maia hui

6 Jan 2025

Thu 9

Ngā Puawai

9 Jan 2025

Thu 9

Ngā Pōtiki

9 Jan 2025

Thu 9

Ngā Mātāmua

9 Jan 2025

Mon 13

Tū Maia hui

13 Jan 2025

Mon 13

Karaka Hui

13 Jan 2025

Thu 16

Ngā Puawai

16 Jan 2025

Thu 16

Ngā Pōtiki

16 Jan 2025

Thu 16

Ngā Mātāmua

16 Jan 2025

Mon 20

Tū Maia hui

20 Jan 2025

Thu 23

Ngā Puawai

23 Jan 2025

Thu 23

Ngā Pōtiki

23 Jan 2025

Thu 23

Ngā Mātāmua

23 Jan 2025

Mon 27

Tū Maia hui

27 Jan 2025

Mon 27

Karaka Hui

27 Jan 2025

Thu 30

Ngā Puawai

30 Jan 2025

Thu 30

Ngā Pōtiki

30 Jan 2025

Thu 30

Ngā Mātāmua

30 Jan 2025

Mon 3

Tū Maia hui

3 Feb 2025

Thu 6

Ngā Puawai

6 Feb 2025

Thu 6

Ngā Pōtiki

6 Feb 2025

Thu 6

Ngā Mātāmua

6 Feb 2025

Mon 10

Tū Maia hui

10 Feb 2025

Mon 10

Karaka Hui

10 Feb 2025

Thu 13

Ngā Puawai

13 Feb 2025

Thu 13

Ngā Pōtiki

13 Feb 2025

Thu 13

Ngā Mātāmua

13 Feb 2025

Mon 17

Tū Maia hui

17 Feb 2025

Thu 20

Ngā Puawai

20 Feb 2025

Thu 20

Ngā Pōtiki

20 Feb 2025

Thu 20

Ngā Mātāmua

20 Feb 2025

Mon 24

Tū Maia hui

24 Feb 2025

Mon 24

Karaka Hui

24 Feb 2025

Thu 27

Ngā Puawai

27 Feb 2025

Thu 27

Ngā Pōtiki

27 Feb 2025

Thu 27

Ngā Mātāmua

27 Feb 2025

Mon 3

Tū Maia hui

3 Mar 2025

Thu 6

Ngā Puawai

6 Mar 2025

Thu 6

Ngā Pōtiki

6 Mar 2025

Thu 6

Ngā Mātāmua

6 Mar 2025

Mon 10

Tū Maia hui

10 Mar 2025

Mon 10

Karaka Hui

10 Mar 2025

Thu 13

Ngā Puawai

13 Mar 2025

Thu 13

Ngā Pōtiki

13 Mar 2025

Thu 13

Ngā Mātāmua

13 Mar 2025

Mon 17

Tū Maia hui

17 Mar 2025

Thu 20

Ngā Puawai

20 Mar 2025

Thu 20

Ngā Pōtiki

20 Mar 2025

Thu 20

Ngā Mātāmua

20 Mar 2025

Mon 24

Tū Maia hui

24 Mar 2025

Mon 24

Karaka Hui

24 Mar 2025

Thu 27

Ngā Puawai

27 Mar 2025

Thu 27

Ngā Pōtiki

27 Mar 2025

Thu 27

Ngā Mātāmua

27 Mar 2025

Mon 31

Tū Maia hui

31 Mar 2025

Thu 3

Ngā Puawai

3 Apr 2025

Thu 3

Ngā Pōtiki

3 Apr 2025

Thu 3

Ngā Mātāmua

3 Apr 2025

Mon 7

Tū Maia hui

7 Apr 2025

Mon 7

Karaka Hui

7 Apr 2025

Thu 10

Ngā Puawai

10 Apr 2025

Thu 10

Ngā Pōtiki

10 Apr 2025

Thu 10

Ngā Mātāmua

10 Apr 2025

Mon 14

Tū Maia hui

14 Apr 2025

Thu 17

Ngā Puawai

17 Apr 2025

Thu 17

Ngā Pōtiki

17 Apr 2025

Thu 17

Ngā Mātāmua

17 Apr 2025

Mon 21

Tū Maia hui

21 Apr 2025

Mon 21

Karaka Hui

21 Apr 2025

Thu 24

Ngā Puawai

24 Apr 2025

Thu 24

Ngā Pōtiki

24 Apr 2025

Thu 24

Ngā Mātāmua

24 Apr 2025

Mon 28

Tū Maia hui

28 Apr 2025

Thu 1

Ngā Puawai

1 May 2025

Thu 1

Ngā Pōtiki

1 May 2025

Thu 1

Ngā Mātāmua

1 May 2025

Mon 5

Tū Maia hui

5 May 2025

Mon 5

Karaka Hui

5 May 2025

Thu 8

Ngā Puawai

8 May 2025

Thu 8

Ngā Pōtiki

8 May 2025

Thu 8

Ngā Mātāmua

8 May 2025

Mon 12

Tū Maia hui

12 May 2025

Thu 15

Ngā Puawai

15 May 2025

Thu 15

Ngā Pōtiki

15 May 2025

Thu 15

Ngā Mātāmua

15 May 2025

Mon 19

Tū Maia hui

19 May 2025

Mon 19

Karaka Hui

19 May 2025

Thu 22

Ngā Puawai

22 May 2025

Thu 22

Ngā Pōtiki

22 May 2025

Thu 22

Ngā Mātāmua

22 May 2025

Mon 26

Tū Maia hui

26 May 2025

Thu 29

Ngā Puawai

29 May 2025

Thu 29

Ngā Pōtiki

29 May 2025

Thu 29

Ngā Mātāmua

29 May 2025

Mon 2

Tū Maia hui

2 Jun 2025

Mon 2

Karaka Hui

2 Jun 2025

Thu 5

Ngā Puawai

5 Jun 2025

Thu 5

Ngā Pōtiki

5 Jun 2025

Thu 5

Ngā Mātāmua

5 Jun 2025

Mon 9

Tū Maia hui

9 Jun 2025

Thu 12

Ngā Puawai

12 Jun 2025

Thu 12

Ngā Pōtiki

12 Jun 2025

Thu 12

Ngā Mātāmua

12 Jun 2025

Mon 16

Tū Maia hui

16 Jun 2025

Mon 16

Karaka Hui

16 Jun 2025

Thu 19

Ngā Puawai

19 Jun 2025

Thu 19

Ngā Pōtiki

19 Jun 2025

Thu 19

Ngā Mātāmua

19 Jun 2025

Mon 23

Tū Maia hui

23 Jun 2025

Thu 26

Ngā Puawai

26 Jun 2025

Thu 26

Ngā Pōtiki

26 Jun 2025

Thu 26

Ngā Mātāmua

26 Jun 2025

Mon 30

Tū Maia hui

30 Jun 2025

Mon 30

Karaka Hui

30 Jun 2025

Thu 3

Ngā Puawai

3 Jul 2025

Thu 3

Ngā Pōtiki

3 Jul 2025

Thu 3

Ngā Mātāmua

3 Jul 2025

Mon 7

Tū Maia hui

7 Jul 2025

Thu 10

Ngā Puawai

10 Jul 2025

Thu 10

Ngā Pōtiki

10 Jul 2025

Thu 10

Ngā Mātāmua

10 Jul 2025

Mon 14

Tū Maia hui

14 Jul 2025

Mon 14

Karaka Hui

14 Jul 2025

Thu 17

Ngā Puawai

17 Jul 2025

Thu 17

Ngā Pōtiki

17 Jul 2025

Thu 17

Ngā Mātāmua

17 Jul 2025

Mon 21

Tū Maia hui

21 Jul 2025

Thu 24

Ngā Puawai

24 Jul 2025

Thu 24

Ngā Pōtiki

24 Jul 2025

Thu 24

Ngā Mātāmua

24 Jul 2025

Mon 28

Tū Maia hui

28 Jul 2025

Mon 28

Karaka Hui

28 Jul 2025

Thu 31

Ngā Puawai

31 Jul 2025

Thu 31

Ngā Pōtiki

31 Jul 2025

Thu 31

Ngā Mātāmua

31 Jul 2025

Mon 4

Tū Maia hui

4 Aug 2025

Thu 7

Ngā Puawai

7 Aug 2025

Thu 7

Ngā Pōtiki

7 Aug 2025

Thu 7

Ngā Mātāmua

7 Aug 2025

Mon 11

Tū Maia hui

11 Aug 2025

Mon 11

Karaka Hui

11 Aug 2025

Thu 14

Ngā Puawai

14 Aug 2025

Thu 14

Ngā Pōtiki

14 Aug 2025

Thu 14

Ngā Mātāmua

14 Aug 2025

Mon 18

Tū Maia hui

18 Aug 2025

Thu 21

Ngā Puawai

21 Aug 2025

Thu 21

Ngā Pōtiki

21 Aug 2025

Thu 21

Ngā Mātāmua

21 Aug 2025

Mon 25

Tū Maia hui

25 Aug 2025

Mon 25

Karaka Hui

25 Aug 2025

Thu 28

Ngā Puawai

28 Aug 2025

Thu 28

Ngā Pōtiki

28 Aug 2025

Thu 28

Ngā Mātāmua

28 Aug 2025

Mon 1

Tū Maia hui

1 Sep 2025

Thu 4

Ngā Puawai

4 Sep 2025

Thu 4

Ngā Pōtiki

4 Sep 2025

Thu 4

Ngā Mātāmua

4 Sep 2025

Mon 8

Tū Maia hui

8 Sep 2025

Mon 8

Karaka Hui

8 Sep 2025

Thu 11

Ngā Puawai

11 Sep 2025

Thu 11

Ngā Pōtiki

11 Sep 2025

Thu 11

Ngā Mātāmua

11 Sep 2025

Mon 15

Tū Maia hui

15 Sep 2025

Thu 18

Ngā Puawai

18 Sep 2025

Thu 18

Ngā Pōtiki

18 Sep 2025

Thu 18

Ngā Mātāmua

18 Sep 2025

Mon 22

Tū Maia hui

22 Sep 2025

Mon 22

Karaka Hui

22 Sep 2025

Thu 25

Ngā Puawai

25 Sep 2025

Thu 25

Ngā Pōtiki

25 Sep 2025

Thu 25

Ngā Mātāmua

25 Sep 2025

Mon 29

Tū Maia hui

29 Sep 2025

Thu 2

Ngā Puawai

2 Oct 2025

Thu 2

Ngā Pōtiki

2 Oct 2025

Thu 2

Ngā Mātāmua

2 Oct 2025

Mon 6

Tū Maia hui

6 Oct 2025

Mon 6

Karaka Hui

6 Oct 2025

Thu 9

Ngā Puawai

9 Oct 2025

Thu 9

Ngā Pōtiki

9 Oct 2025

Thu 9

Ngā Mātāmua

9 Oct 2025

Mon 13

Tū Maia hui

13 Oct 2025

Thu 16

Ngā Puawai

16 Oct 2025

Thu 16

Ngā Pōtiki

16 Oct 2025

Thu 16

Ngā Mātāmua

16 Oct 2025

Mon 20

Tū Maia hui

20 Oct 2025

Mon 20

Karaka Hui

20 Oct 2025

Thu 23

Ngā Puawai

23 Oct 2025

Thu 23

Ngā Pōtiki

23 Oct 2025

Thu 23

Ngā Mātāmua

23 Oct 2025

Mon 27

Tū Maia hui

27 Oct 2025

Thu 30

Ngā Puawai

30 Oct 2025

Thu 30

Ngā Pōtiki

30 Oct 2025

Thu 30

Ngā Mātāmua

30 Oct 2025

Mon 3

Tū Maia hui

3 Nov 2025

Mon 3

Karaka Hui

3 Nov 2025

Thu 6

Ngā Puawai

6 Nov 2025

Thu 6

Ngā Pōtiki

6 Nov 2025

Thu 6

Ngā Mātāmua

6 Nov 2025

Mon 10

Tū Maia hui

10 Nov 2025

Thu 13

Ngā Puawai

13 Nov 2025

Thu 13

Ngā Pōtiki

13 Nov 2025

Thu 13

Ngā Mātāmua

13 Nov 2025

Mon 17

Tū Maia hui

17 Nov 2025

Mon 17

Karaka Hui

17 Nov 2025

Thu 20

Ngā Puawai

20 Nov 2025

Thu 20

Ngā Pōtiki

20 Nov 2025

Thu 20

Ngā Mātāmua

20 Nov 2025

Mon 24

Tū Maia hui

24 Nov 2025

Thu 27

Ngā Puawai

27 Nov 2025

Thu 27

Ngā Pōtiki

27 Nov 2025

Thu 27

Ngā Mātāmua

27 Nov 2025

Mon 1

Tū Maia hui

1 Dec 2025

Mon 1

Karaka Hui

1 Dec 2025

Thu 4

Ngā Puawai

4 Dec 2025

Thu 4

Ngā Pōtiki

4 Dec 2025

Thu 4

Ngā Mātāmua

4 Dec 2025

Mon 8

Tū Maia hui

8 Dec 2025

Thu 11

Ngā Puawai

11 Dec 2025

Thu 11

Ngā Pōtiki

11 Dec 2025

Thu 11

Ngā Mātāmua

11 Dec 2025

Mon 15

Tū Maia hui

15 Dec 2025

Mon 15

Karaka Hui

15 Dec 2025

Thu 18

Ngā Puawai

18 Dec 2025

Thu 18

Ngā Pōtiki

18 Dec 2025

Thu 18

Ngā Mātāmua

18 Dec 2025

Mon 22

Tū Maia hui

22 Dec 2025

Thu 25

Ngā Puawai

25 Dec 2025

Thu 25

Ngā Pōtiki

25 Dec 2025

Thu 25

Ngā Mātāmua

25 Dec 2025

Mon 29

Tū Maia hui

29 Dec 2025

Mon 29

Karaka Hui

29 Dec 2025

Thu 1

Ngā Puawai

1 Jan 2026

Thu 1

Ngā Pōtiki

1 Jan 2026

Thu 1

Ngā Mātāmua

1 Jan 2026

Mon 5

Tū Maia hui

5 Jan 2026

Thu 8

Ngā Puawai

8 Jan 2026

Thu 8

Ngā Pōtiki

8 Jan 2026

Thu 8

Ngā Mātāmua

8 Jan 2026

Mon 12

Tū Maia hui

12 Jan 2026

Mon 12

Karaka Hui

12 Jan 2026

Thu 15

Ngā Puawai

15 Jan 2026

Thu 15

Ngā Pōtiki

15 Jan 2026

Thu 15

Ngā Mātāmua

15 Jan 2026

Mon 19

Tū Maia hui

19 Jan 2026

Thu 22

Ngā Puawai

22 Jan 2026

Thu 22

Ngā Pōtiki

22 Jan 2026

Thu 22

Ngā Mātāmua

22 Jan 2026

Mon 26

Tū Maia hui

26 Jan 2026

Mon 26

Karaka Hui

26 Jan 2026

Thu 29

Ngā Puawai

29 Jan 2026

Thu 29

Ngā Pōtiki

29 Jan 2026

Thu 29

Ngā Mātāmua

29 Jan 2026

Mon 2

Tū Maia hui

2 Feb 2026

Thu 5

Ngā Puawai

5 Feb 2026

Thu 5

Ngā Pōtiki

5 Feb 2026

Thu 5

Ngā Mātāmua

5 Feb 2026

Mon 9

Tū Maia hui

9 Feb 2026

Mon 9

Karaka Hui

9 Feb 2026

Thu 12

Ngā Puawai

12 Feb 2026

Thu 12

Ngā Pōtiki

12 Feb 2026

Thu 12

Ngā Mātāmua

12 Feb 2026

Mon 16

Tū Maia hui

16 Feb 2026

Thu 19

Ngā Puawai

19 Feb 2026

Thu 19

Ngā Pōtiki

19 Feb 2026

Thu 19

Ngā Mātāmua

19 Feb 2026

Mon 23

Tū Maia hui

23 Feb 2026

Mon 23

Karaka Hui

23 Feb 2026

Thu 26

Ngā Puawai

26 Feb 2026

Thu 26

Ngā Pōtiki

26 Feb 2026

Thu 26

Ngā Mātāmua

26 Feb 2026

Mon 2

Tū Maia hui

2 Mar 2026

Thu 5

Ngā Puawai

5 Mar 2026

Thu 5

Ngā Pōtiki

5 Mar 2026

Thu 5

Ngā Mātāmua

5 Mar 2026

Mon 9

Tū Maia hui

9 Mar 2026

Mon 9

Karaka Hui

9 Mar 2026

Thu 12

Ngā Puawai

12 Mar 2026

Thu 12

Ngā Pōtiki

12 Mar 2026

Thu 12

Ngā Mātāmua

12 Mar 2026

Mon 16

Tū Maia hui

16 Mar 2026

Thu 19

Ngā Puawai

19 Mar 2026

Thu 19

Ngā Pōtiki

19 Mar 2026

Thu 19

Ngā Mātāmua

19 Mar 2026

Mon 23

Tū Maia hui

23 Mar 2026

Mon 23

Karaka Hui

23 Mar 2026

Thu 26

Ngā Puawai

26 Mar 2026

Thu 26

Ngā Pōtiki

26 Mar 2026

Thu 26

Ngā Mātāmua

26 Mar 2026

Mon 30

Tū Maia hui

30 Mar 2026

Thu 2

Ngā Puawai

2 Apr 2026

Thu 2

Ngā Pōtiki

2 Apr 2026

Thu 2

Ngā Mātāmua

2 Apr 2026

Mon 6

Tū Maia hui

6 Apr 2026

Mon 6

Karaka Hui

6 Apr 2026

Thu 9

Ngā Puawai

9 Apr 2026

Thu 9

Ngā Pōtiki

9 Apr 2026

Thu 9

Ngā Mātāmua

9 Apr 2026

Mon 13

Tū Maia hui

13 Apr 2026

Thu 16

Ngā Puawai

16 Apr 2026

Thu 16

Ngā Pōtiki

16 Apr 2026

Thu 16

Ngā Mātāmua

16 Apr 2026

Mon 20

Tū Maia hui

20 Apr 2026

Mon 20

Karaka Hui

20 Apr 2026

Thu 23

Ngā Puawai

23 Apr 2026

Thu 23

Ngā Pōtiki

23 Apr 2026

Thu 23

Ngā Mātāmua

23 Apr 2026

Mon 27

Tū Maia hui

27 Apr 2026

Thu 30

Ngā Puawai

30 Apr 2026

Thu 30

Ngā Pōtiki

30 Apr 2026

Thu 30

Ngā Mātāmua

30 Apr 2026

Mon 4

Tū Maia hui

4 May 2026

Mon 4

Karaka Hui

4 May 2026

Thu 7

Ngā Puawai

7 May 2026

Thu 7

Ngā Pōtiki

7 May 2026

Thu 7

Ngā Mātāmua

7 May 2026

Mon 11

Tū Maia hui

11 May 2026

Thu 14

Ngā Puawai

14 May 2026

Thu 14

Ngā Pōtiki

14 May 2026

Thu 14

Ngā Mātāmua

14 May 2026

Mon 18

Tū Maia hui

18 May 2026

Mon 18

Karaka Hui

18 May 2026

Supporters and Sponsors

Parents, please support our local businesses

Swale Earth - Helensville Primary School Sunny Days Preschool - Helensville Primary School Jas Sergeant - Ray White - Helensville Primary School sKids Parakai - Helensville Primary School BSC Engineering- Helensville Primary School Wayne Grayson & Associates - Helensville Primary School Helensville Precious Pipis - Helensville Primary School WOW Sushi  - Helensville Primary School Mr Pizza - Helensville Primary School Leda Daniel Art Studio - Helensville Primary School Jas Sergeant - Ray White - Helensville Primary School Fork n Hoe Landscape Design - Helensville Primary School Helensville Mechanical Services - Helensville Primary School
QR code for downloading the app

Scan this code to download the app

Get the Skool Loop - School App

Download our Skool Loop App, a simple and free download. In Google Play & App Store search ‘Skool Loop’ and choose our school once installed.

Download on the App Store Get it on Google Play
Hand holding phone

Login to Helensville School